عروسک سنگ صبور

Tuesday, November 23, 2010

ترسم

اینو برای خودِ
خودِ
خودِ
خودِ تو می نویسم
به من چه فاصله مون الان هزار فرسخه
دور شدی ازم، آره
هر روز وجب می کنم نبودنت رو از رو نقشه
بودنت رو توی مغز و قلبم که خونه زاد شده
به من چه که الان ازم دوری
هرچه دورتر می شی ، بهم نزدیکتری
همه ترسم اینه که روزی کلن از این کره خاکی بری...


posted by عروسک سنگ صبور at 10:54 AM

Tuesday, November 09, 2010

تلاش کن


posted by عروسک سنگ صبور at 7:06 PM

Sunday, November 07, 2010

فکر می کنی

هی فلونی تو هم بمن فکر می کنی،
انقدر که من به تو؟!!!


posted by عروسک سنگ صبور at 10:08 AM 3 comments

کم کم یاد می گیرم

کم کم یاد خواهی گرفت
تفاوت ظریف میان نگهداشتن یک دست و زنجیر کردن یک روح را
اینکه عشق تکیه کردن نیست و رفاقت، اطمینان خاطر
و یاد می‌گیری که بوسه‌ها قرارداد نیستند
و هدیه‌ها، معنی عهد و پیمان نمی‌دهند.

کم کم یاد میگیری
که حتی نور خورشید هم می‌سوزاند اگر زیاد آفتاب بگیری
باید باغ ِ خودت را پرورش دهی به جای اینکه
منتظر کسی باشی تا برایت گل بیاورد.
یاد میگیری که میتوانی تحمل کنی
که محکم باشی پای هر خداحافظی
یاد می‌گیری که خیلی می‌ارزی.

خورخه لوییس بورخس


posted by عروسک سنگ صبور at 9:56 AM 0 comments

Saturday, November 06, 2010

بعضی از آدمها!

- این شورت پرپری و می بینی خریدم سیصد هزار تومن
- خوب گرفتی....


posted by عروسک سنگ صبور at 1:11 PM

راه حل

- می بینی زنیکه هنوز طلاق نگرفته این همه پسر دور و برشه
- آره واقعا خاک بر سر این پسرا
- فکر کنم باید یه بار عروسی کنیم طلاق بگیریم
- که چی بشه؟!!!
- اونوقت همه این پسرا که می بینی دیگه دست از سرمون بر نمی دارن
- هان...


posted by عروسک سنگ صبور at 12:53 PM 1 comments