عروسک سنگ صبور

Sunday, September 25, 2011

پاییز

پاییز یعنی:
کار کمتر
شب زنده داری کمتر
خیانت کمتر
شیطنت های یواشکی کمتر
آغوش دو نفره بیشتر
احساسات و عشق خواهی بیشتر
ترس از دست دادن بیشتر
بغلی شدن بیشتر

پاییز یعنی دو نفره ها!


posted by عروسک سنگ صبور at 1:52 PM 3 comments

Tuesday, September 06, 2011

سکه آقاتر می شود هی

هر روز تو خبرها می خونم قیمت سکه رفت بالا!!! سکه 100 هزارتومنی رسید به 500 هزار تومن!!!
بعد من عین همیشه delay در زمان دارم، یه شوهر هم نداریم بریم مهریه مونو از حلقومش بکشیم بیرون، بریم حالشو ببریم!!!


posted by عروسک سنگ صبور at 9:53 AM