عروسک سنگ صبور

Sunday, August 05, 2012

متشكرم كه هستي


 اگه سن مفيد رو شصت سال در نظر بگيريم، من در دهه سي تقريبا تو سر پاييني هستم، نه اونقدر خام و بي تجربه نه انقدر پخته وعاقل.آدمهاي زيادي رو ديدم چه تو زندگي شخصي ام، چه تو كار، چه در بين دوستان و آشنايان و رابطه هاي فراوون! بيشتر رابطه هايي كه ديدم يا تجربه كردم چندان موفق نبود، انتهاي همه داستانها شبيه به هم همراه با درد و اشك و گاه، گاهي با توهين يا تهمت به همديگه و در انتها آدمهاي بي اعتماد كه تنهايي رو ترجيح ميدن. همه ما به دليلي به زندگي هم وارد ميشيم و به دليلي هم مي ريم اما تجربه ميگه تو ميانسالي تنهايي خيلي ترسناكه، ديگه اينجا جادوي سن رو نداري، دوستا تك تك مي رن پي زندگيشون و تو ميموني و حوضت! شناختن آدم ها از يه سني به بعد زياد سخت نيست اما انگار همه ما از يك مازوخيسم كهنه رنج مي بريم كه به خودمون دروغ بگيم، بهتره رابطه هاي اشتباه زودتر قطع بشن و خودتو براي پذيرش آدم مناسب آماده كني، اون ميتونه انقدر بهت نزديك باشه كه نبينيش اما به وقتش وارد زندگيت ميشه. رابطه مثل درست كردن قرمه سبزيه، اگه واسش وقت نزاري اگه صبور نباشي اگه بهش سر نزني اگه بهش عشق ندي آب و دونش جداس، جا نمي افته، رنگ و بو داره اما طعم نه!
شايد اولش سخته تفاوت ها زياده ناراحتي و كدورت هست اما به مرور شبيه مي شيد، آتيش هاي تند زود سرد مي شن فرصت رخنه كردن گرماي حضور رو به خودتون بدين. اگه ديدين در كنارش شادابين، برق مي زنيد، راضي هستين، اگه براتون وقت مي زاره اونم تو زمان گرفتاري، اگه تماس هاتونو هيچ وقت بي جواب نمي زاره، اگه حضورش رو همه جا محسوس و غير محسوس حس مي كنيد، اگه مواظبتونه، اگه بهتون احترام مي زاره، اگه ترجيحتون مي ده .... منتظر چي هستين دستاشو بگيريد تو چشاش نگاه كنيد و به خاطر بودنش تشكر كنيد بگيد كه همه اينها رو مي بينيد و از بودنش چقدر خوشحاليد بگيد كه بهترين اتفاق زندگيتونه و از موج سواري لدت ببريد. :)
posted by عروسک سنگ صبور at 10:00 PM

1 Comments:

تو همیشه دختر جالبی بودی و هستی برای کسایی که از نزدیک می شناسن تورو و گاهی هم برای غریبه ها. به نظرم مردی که تو رو داشته باشه خیلی خوشبخته از نزدیک دیدم که می گم :)

11:20 AM  

Post a Comment

<< Home