عروسک سنگ صبور

Wednesday, March 09, 2005

سوء تفاهمي به نام عشق

حافظه براي عتيقه كردن عشق نيست
براي زنده نگه داشتن عشق است
اگر پرنده را به قفس بياندازي مثل اين است كه پرنده را قاب گرفته باشي
و پرنده قاب گرفته فقط تصوير باطلي از پرنده است!
عشق در قاب يادها پرنده يي است در قفس
منت آب و دانه بر سر او مگذار و امنيت را به رخ او نكش!
عشق طالب حضور است و پرواز
نه امنيت و قاب !
خاطره ويران كردن حال است و ويران كردن حال از ميان بردن تنها بخش كاملا زنده و پرخون زندگي يعني عشق
اگر دوست داشتن را به يك مجموعه خاطره مجرد تبديل كنيم
اين خاطرات از جنس عشق و دوست داشتن نيستند و
از آنجا كه انسان محتاج دوست داشتن است و دوست داشته شدن
در اين حال علي رغم زيبايي خاطرات ، انسان محتاج به دوست داشتني نو ، دوست داشتني ديگر نيازمند مي شود و پناه مي برد
و اين عشق نخستين را ويران مي كن
بي آنكه شبه عشق دوم بتواند قطره اي از خلوص را در خود داشته باشد و عميق باشد و بامعنا باشد و عطر و رنگ و شفافي عشق نخستين و يا تنها عشق را داشته باشد
!
عشق يعني پويش ناب دائمي ، به سراغ خستگان روح نمي آيد “خسته دل نباش“


posted by عروسک سنگ صبور at 3:49 PM

2 Comments:

سلام دوست خوبم .. مرسي كه سر زده بودي ... نوشته قشنگي بود ... عشــــــــــــــــق !!! نميدونم اين روزا چرا همه دم از عشق وعاشقي ميزنن راستي اگه دوست داگه دوست داشتي آيديت و برام بذار هروقت هر كدوم آپ كرديم از طريق مسنجر همديگر و خبر كنيم .. منتظرتم!!!

12:46 PM  

سلام دوست خوبم .. مرسي كه سر زده بودي ... نوشته قشنگي بود ... عشــــــــــــــــق !!! نميدونم اين روزا چرا همه دم از عشق وعاشقي ميزنن راستي اگه دوست داگه دوست داشتي آيديت و برام بذار هروقت هر كدوم آپ كرديم از طريق مسنجر همديگر و خبر كنيم .. منتظرتم!!!

12:46 PM  

Post a Comment

<< Home