عروسک سنگ صبور

Tuesday, March 29, 2005

super HIV

و باز هم ما ایرانی ها گوی سبقت را بردیم!
ویروس ویرانگر HIV با همت و فعالیت ما جوانان ایرانی
در ایران جهش یافته و به Super HIV تبدیل شد!
و این بار با کمال افتخار و امتنان در روزنامه های ملی و اخبار جهانی شاهد بودیم که :
super HIV در ایران مشاهده شده است!
این ویروس قابلیت این را دارد که در عرض دوماه و یا کمتر بیمار را راهی دیار باقی کند.

جالبه نه!


posted by عروسک سنگ صبور at 1:25 AM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home