عروسک سنگ صبور

Saturday, July 07, 2012

این روزهای من

 در درون همه ما در زمان خوشی و آرامش ، یک یاغی شورشی است که می خواهد تعادل برقرار کند! گویا سالهای جنگ از ما مردمانی ساخته که عادت به آرامش و خوبی نداشته باشیم!
posted by عروسک سنگ صبور at 9:02 AM

1 Comments:

ey khoda. hamishe hamineee.ta be ye arameshi miresi yejoorai engar to delet narezayati vojod dare . na az aramesh. az in hese ajib gharib ke khodetam nemidoni dalilesh chie.badesh gand mizani be hamechiz . esmesh taadole, dar asl tazahoore be taadol. hamechizoo kharab mikone badesh.!!! na 1 bar na 2 ba ,,,,,

7:39 PM  

Post a Comment

<< Home