عروسک سنگ صبور

Thursday, January 19, 2006

لحظهما لحظات را سپري كرديم تا به خوشبختي برسيم
دريغ كه خوشبختي لحظاتي بود كه سپري كرديم....

posted by عروسک سنگ صبور at 2:59 PM 0 comments

Saturday, January 14, 2006

اون كه رفته ديگه زفتهزندگي همچنان در جريانه بدون اينكه لحظه اي براي هر كدوم از ما صبر كنهposted by عروسک سنگ صبور at 12:34 PM 1 comments

Tuesday, January 10, 2006

چند خط كوچولو


بايد ايستاد و فرود آمد بر آستان دري كه كوبه ندارد
اگر كه به گاه آمده باشي دربان به انتظار توست
و اگر بيگاه
به در كوفتنت پاسخي نمي يابد...

احمد شاملو

با كسي دوست شو كه قلبش بزرگ باشه تا مجبور نشي واسه رفتن تو قلبش خودتو كوچيك كني...
اين خيلي مهمه

posted by عروسک سنگ صبور at 2:44 PM 0 comments

Friday, January 06, 2006

شاملو


اگر مي خواهي نگهم داري
دوست من از دستم مي دهي
اگر مي خواهي همراهيم كني كه انسان آزادي باشم
ميان من و تو همبستگي از آنگونه مي رويد
كه زندگي ما هر دو تن را غرق در شكوفه كند
پرواز اعتماد را با يكديگز تجربه كنيم
وگرنه مي شكند بالهاي دوستيمان را...

احمد شاملو

posted by عروسک سنگ صبور at 11:41 AM 0 comments

Wednesday, January 04, 2006

Forbidden Loveيك ماه پر از كار و شلوغي هم تموم شد
هفته ديگه پايان نامه ام تموم مي شه
مهم اينه كه خودم ازش راضيم...

الان بيشتر از هر چيزي احتياج به آرامش و سكون دارم
اين آهنگ خيلي زيبا هم اون آرامشي و كه مي خوام بهم مي ده
يه چيز اين خواننده(مدونا)برام خيلي جالبه
بالاي 15 ساله كه هر وقت آلبوم جديد مي ده تاپ دنياست
خيلي ها دوسش ندارن
اما موفقيتش قابله تحسينه
اين آهنگ به اسم عشق ممنوعه كه خيلي خيلي قشنگه
Madonna-Forbidden Love

posted by عروسک سنگ صبور at 9:50 AM 0 comments