عروسک سنگ صبور

Thursday, February 02, 2006

من فارق التحصيل شدم


فصل ركيك امتحانات هم تموم شد
فارق التحصيل شدم
اما دردم چيزه ديگه اي
تا حالا از درس خوندن مي ناليدم
حالا دغدغه ام اينه كه چي براي ادامه تحصيل بخونم ؟!!!

راستي كتاب جديد چي خوندين؟؟؟
دلم مي خواد ول شم توي يه شهر كتاب كلي كتاب بخرم


posted by عروسک سنگ صبور at 5:27 PM 0 comments