عروسک سنگ صبور

Saturday, May 27, 2006

عشق


عشق مثل شاپرک می مونه
اگه ولش کنی می پره
اگه محکم بگیریش می میره...

Love will die if held too tightly
Love will fly if held too lightly....


posted by عروسک سنگ صبور at 3:30 PM 0 comments

Sunday, May 21, 2006

when a girle...وقتي يک دختر حرفي نميزند

ميليونها فکر در سرش مي گذرد


وقتي يک دختربحث نميکند

عميقا مشغول فکر کردن است


وقتي يک دختربا چشماني پر از سوال به تو نگاه ميکند

يعني نميداند تو تا چند وقت ديگر با او خواهي بود


وقتي يک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسي تو مي گويد:خوبم

يعني اصلا حال خوبي ندارد


وقتي يک دختر به تو خيره مي شود

شگفت زده شده که به چه دليل دروغ مي گويي


وقتي يک دختر سرش را روي سينه تو مي گذارد

آرزو ميکند براي هميشه مال او باشي


وقتي يک دختر هر روز به تو زنگ مي زند


توجه تو را طلب مي کند


وقتي يک دختر هر روز براي تو[اس ام اس ]مي فرستد


يعني ميخواهد تو اقلا يک بار جوابش را بدهي


وقتي يک دختر به تو مي گويد دوستت دارم


يعني واقعا دوستت دارد


وقتي يک دختر اعتراف مي کند که بدون تونميتواند زندگي کند


يعني تصميم گرفته که تو تمام اينده اش باشي


وقتي يک دختر مي گويد دلش برايت تنگ شده


هيچ کسي در دنيا بيشتر از او دلتنگ تو نيست
وقتي يک پسر حرفي نمي زندحرفي براي گفتن ندارد


وقتي يک پسر بحث نميکندحال وحوصله بحث کردن ندارد


وقتي يک پسر با چشماني پر از سوال به تو نگاه مي کنديعني واقعا گيج شده است


وقتي يک پسر پس از چند لحظه در جواب احوالپرسي تومي گويد: خوبميعني واقعا حالش خوبه


وقتي يک پسر به تو خيره مي شوددو حالت داره يا شگفت زده است يا عصباني


وقتي يک پسر سرش را روي پات مي ذاره.آرزو مي کند براي هميشه مال او باشي


وقتي يک پسر هر روز به تو زنگ مي زنداو با تو مدت زيادي حرف مي زند که توجه ات را جلب کند


وقتي يک پسر هرروز براي تو[اس ا م اس ]ميفرستدبدون که براي همه "فوروارد" کرده


وقتي يک پسر به تو ميگويد دوستت دارمدفعه اولش نيست[آخرش هم نخواهد بود]


وقتي يک پسر اعتراف مي کند که بدون تو نمي تواند زندگي کندتصميم شو گرفته که تورو اقلا واسه يه هفته داشته باشه
[مترجم: دنبال يکي ديگه نره البته شايد........]
posted by عروسک سنگ صبور at 4:36 PM 0 comments

Wednesday, May 03, 2006

:)
امروز تولدمه
رفتم توی 26 سالگی
اما بهترین کادوی تولده امسالم
داشتن دوست و دوستایی که یادم بودن
بهم نشون دادن که هرجا باشن رفیقیم
خیلی از کسایی که اصلا انتظار نداشتم زنگ زدن بهم
و هنوزم امیدوارم که یه سری ها که منتظر شونم بهم زنگ بزنن


posted by عروسک سنگ صبور at 1:41 PM 1 comments

Monday, May 01, 2006

داده حق


راهی و رها...
ز چون و چرا
به داده حق
همیشه رضاposted by عروسک سنگ صبور at 5:47 PM 0 comments