عروسک سنگ صبور

Wednesday, September 27, 2006

پاییز


رنگی ترین فصل خدا، غمگین ترینشونه
دوسش دارم
دوسش ندارم


posted by عروسک سنگ صبور at 2:06 PM 0 comments

Sunday, September 24, 2006

مهرگان


زرتشت بیا که با تو امید آید
شب نیز صدای پای خورشید آید
تاریخ اگر دوباره تکرار شود
آدم به طواف تخت جمشید آید...

به مهرگان چیزی نمونده
مهرگان مبارک...

posted by عروسک سنگ صبور at 2:17 PM 0 comments

Thursday, September 14, 2006

دل من


دل من به بهانه های ساده خوشبختی می نگرد...
دل من...


posted by عروسک سنگ صبور at 10:34 AM 0 comments

Sunday, September 10, 2006

my inner feeling


احساس درونی ام اینه...

I NEED A HUG

posted by عروسک سنگ صبور at 4:16 PM 0 comments