عروسک سنگ صبور

Monday, November 27, 2006

sunset
A scene you will probably never get to see, so take a moment
and enjoy God at work at the North Pole. This is the sunset
at the North Pole with the moon at it's closest point. And, you
also see the sun below the moon. An amazing photo and not
one easily duplicated. You may want to save this and pass
on to others.posted by عروسک سنگ صبور at 10:52 AM 0 comments

Sunday, November 26, 2006

یه جوریم..


شده با یکی انقدر حرف ، انقدر درد دل داشته باشی اما حرفت نیاد؟؟؟
شده دلت بخواد همه گله های دلتو به یکی بگی اما از ترس دعوا، قهر یا هرچیز مشابه دیگه ای هیچی نگی؟؟؟
شده تاحالا دلت بخواد تمام حرفاتو از چشمات بخونه؟؟؟
شده که دلت بخواد همه دلگیریات با بارون شبونه شسته بشه؟؟؟
شده دلت بخواد بری یه جا داد بزنی بعد همه چی تموم بشه؟؟؟
شده دلت بخواد همه غصه های دلتو یه جا بریزی که دست خدا هم بهش نرسه؟؟؟

من الان اینجوریم

posted by عروسک سنگ صبور at 4:37 PM 0 comments

Sunday, November 12, 2006

تغغیر


برای کشف اقیانوس های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید.
این جهان ، جهانه تغییر است نه تقدیر!

( تولستوی)

posted by عروسک سنگ صبور at 1:49 PM 0 comments

Wednesday, November 08, 2006

مشکل یا معزل


خدایا به داده هات شکر که نعمتن
به نداده هات شکر که حکمتن...
دیروز یکی ازم پرسید تو مشکلاتتو چه جوری حل می کنی؟؟؟
راستش به نظر من اول مهم اینه که باید حس کنیم اونی که روبرومونه مشکله یا معزل!!!
مشکلو می شه حل کرد
اما معزل رو باید گذاشت روی دوش و با خودت حمل کنی
تا زمانش بشه حلش کرد

من دچاره یه معزل بزرگ سردگمی هستم...

posted by عروسک سنگ صبور at 10:47 AM 0 comments

Sunday, November 05, 2006

نامه


خدا جونم برات یه نامه بلند بالا نوشتم
آدرست کجاست؟؟؟
به کجا باید پستش کنم؟؟؟

posted by عروسک سنگ صبور at 5:48 PM 0 comments