عروسک سنگ صبور

Monday, December 25, 2006

phrase


There is a Phrase which says...
The love will find the way!


posted by عروسک سنگ صبور at 4:07 PM 0 comments

Wednesday, December 20, 2006

آرزو


باید آرزوهامو یه جایی یادداشت کنم!
خدا اونا رو یادش نمی ره
اما من چرا...
من باید یادم باشه که هرچیزی که امروز دارم آرزوی دیروزمه
اما من یادم رفته!

posted by عروسک سنگ صبور at 10:34 AM 0 comments

Thursday, December 14, 2006

اندازه


وقتی توی یک شهر، حتی توی دو تا کوچه اش برف به یک اندازه نمی آد
چطور می شه انتظار داشت آدماش همیشه یه جور بمونن!!!!

posted by عروسک سنگ صبور at 10:11 AM 0 comments

Monday, December 11, 2006

من تنها


همیشه دست بالای دست بسیار است
اصلا نمی دونستم توی دنیا آدمهایی هستن که بلد باشن از پیله محکم تنهاییم که از جنس سخت ترس من از آسیب آدمک های خاکستری است رد بشن!!!

posted by عروسک سنگ صبور at 4:12 PM 0 comments