عروسک سنگ صبور

Sunday, February 28, 2010

چس دود

زندگی بعضی از آدمها درست مثل اونایی که تازه لذت سیگار کشیدن رو فهمیدن و فکر می کنن هیچی بهتر ار چس دود کردن سیگارشون یا تند تند سیگار جدید روشن کردن نیست!!!posted by عروسک سنگ صبور at 7:59 AM 0 comments

Saturday, February 27, 2010

نمایشگاه عکس

نمایشگاه عکس احمد عزتی رو روز جمعه رفتم دیدم
بی شک عکاسی سیاه سفید اوج هنره و کنتراست معنی واقعیشو نشون می ده
سه تااز عکاسوشو خیلی دوست داشتم اما واقعا یه غم و یه جور حس عجیبی بود
می شد فلسفه عکاس رو بعد از چند بار دور زدن پیدا کرد
خیلی دلم می خواست که از خودش سوال بپرسمposted by عروسک سنگ صبور at 8:07 AM 0 comments

Wednesday, February 24, 2010

دموکراسی

ترجیح می دی اول دعوا کنیم بعد استراحت کنی یا اول استراحت کنی بعد دعوا کنیم؟؟؟posted by عروسک سنگ صبور at 11:52 AM 0 comments

Monday, February 22, 2010

عجبا

واقعا موندم این چه حکایتیه که هر وقت من بی خیال می شم و دیگه فکرتو نمی کنم باید از اون سر دنیا یه حرکتی کنی تا حتما یه سوزنی به من بزنی....posted by عروسک سنگ صبور at 2:44 PM 0 comments

Sunday, February 21, 2010

Lost in memories

هرچه تندتر قدم هایم را بر می دارم تا از تو دورتر شوم، باز پشت سرم ایستادی... باز پشت سرم ایستادیposted by عروسک سنگ صبور at 12:33 PM 0 comments

Sunday, February 07, 2010

اشتباه

تو مرا اشتباه گرفتی
باور کن
تو مرا اشتباه گرفتی
من کوه نیستم
با توام خدایی که سرت گرم استposted by عروسک سنگ صبور at 10:32 PM 0 comments