عروسک سنگ صبور

Wednesday, December 29, 2010

ضرب المثل چینی

يه ضرب المثل چيني ميگه:
غذاي سرد رو ميشه خورد
چاي سرد رو ميشه نوشيد
اما نگاه سرد رو نميشه تحمل كرد.


posted by عروسک سنگ صبور at 1:54 PM

Wednesday, December 22, 2010

می شناسی منو؟

فقط من و خاطرات تو ماندیم

نگاه کن

همه رفتند!


اما دیگر همدیگر را نمی شناسیم.........


posted by عروسک سنگ صبور at 9:36 AM 2 comments

نه می اد نه ،می ره

هستند ادمهایی که می ایند و می روند

اونی که من می خوام نه می آد

و نه می رهposted by عروسک سنگ صبور at 9:33 AM

رابطه ها

توی سی سالگی یاد می گیری، رابطه ها از سه مرحله تشکیل شدن.
- هیجان
- شناخت
- تعهد

بیشتر رابطه ها تو فاز شناخت از بین می رن!!!


posted by عروسک سنگ صبور at 9:07 AM

Saturday, December 18, 2010

بغل

دلم بغل می خواد، از اون بغل هایی که سرت رو بزاری رو سینه اش ، حرف نزنی، حرف نزنه فقط گرمای حضورش رو حس کنی...
دلم بغل می خواد یه بغل بی شهوت... فقط یه بغل


posted by عروسک سنگ صبور at 3:55 PM

تنهایی ام

تنهایی ام فرشی نیست که زیر پای هر کسی پهنش کنم...


posted by عروسک سنگ صبور at 3:53 PM

Tuesday, December 07, 2010

!

و گویا این یکی از بدیهیات است که هر چه بزرگتر می شویم از میزان مذهبی بودنمان (فاناتیک بودن) کاسته می شود و بر میزان ناسیونالیست بودنمان افزوده می شود!!!


posted by عروسک سنگ صبور at 3:09 PM

Monday, December 06, 2010

دست به دست هم بدیم!!!

دیروز برادرم از صبح مدام خون دماغ می شد. حدودای بعدازظهر دیگه خونریزی قطع نشد و مجبور شدیم ببریمش بیمارستان!
دکترش گفت بر اثر سرب وحشتناک توی هوا مویرگهاش کاملن قاطی کردن و بستری اش کرد،باورتون می شه!!!
توی همون بیمارستان ما با چشم های خودمون مردمی که مسموم شده بودن و حالشون وخیم بود رو دیدیم...آلودگی واقعا جدیه به بچه ها، بیمارها، پیرتر ها و حتی خودمون احترام بزاریم. مسئله واقعا جدیه بیاین این چند روزه واقعا از ماشین شخصی استفاده نکنیم شاید مسموم بدی خودمون یا یکی از عزیزامون باشه!!!
بدونیم و باور کنیم که کشور ما گویا توانایی تولید بارون مصنوعی چیزی که کشور که چه عرض کنم نیمچه کشور همسایه دبی، دبی ای که بدست ما ایرانی ها ساخته شده و حالا رامون نمی ده سالهاست داره از این شیوه استفاده می کنه رو، نداره!!!


posted by عروسک سنگ صبور at 11:33 AM 2 comments