عروسک سنگ صبور

Tuesday, April 17, 2012

سکانس سوم کانفیوژن


،با تو شروع می کنم اینبار

تو و یک دهان سکوت
من و یک جهان صدا
تو و یک زبون لال
من فقط شدم یک صدا
تو اتاق خاطره ها
توی تخت خواب تو
مونده جای بوسه هات
حتی توی خواب های من
وقتی نیستی یاد تو می شه اعتیاد من
صحنه حضور تو یه نبرد تن به تن
حس وحشی هوس به آتیش می کشه همه تنم
اما گویا قایق عشق من بادبان نداره
اما گویا دریای عشق من آسمان نداره
پس چرا باغ آرزوهام سایه نداره
سختی صخره عشق تو و موج دل دیوونه
واسه تو سهم عاشق فقط سکوته و ترسه
نگو نفس، نفس، چرا دستات سرده
همیشه همیشه همیشه نمی شهposted by عروسک سنگ صبور at 1:49 PM

Sunday, April 15, 2012

ضعف من

  هر آدمی یک نقطه ضعفی داره،بزرگترین نقطه ضعف من توی ریلیشن شیپ اینه که هی فیلمو می زنم جلو،هی می خوام ببینم تهش چی میشه!

posted by عروسک سنگ صبور at 5:59 PM