عروسک سنگ صبور

Friday, July 27, 2012

love & other drugs!


 وقتی زندگیت بشه درست عین فیلم های عشقی، کمدی و آمریکن آیدلی!
درست همون موقع!
posted by عروسک سنگ صبور at 11:14 PM

Monday, July 23, 2012

سپاسگزارم


 سپاسگزارم زندگی که به من بینایی دادی تا در انبوه آدمها، مردی را که دوست دارم پیدا کنم...
(نویسنده ناشناس)
posted by عروسک سنگ صبور at 12:17 PM

Tuesday, July 10, 2012

نترس


 مرا منع می کنی از دوست دارم گفتن،
از نشان دادن عشقم،
از قلیان احساستم،
مرا منع می کنی با هر بار ترسی که توی چهره ات می دود،

نترس وقت رفتن که برسد ، نجیب ترینم، سرم را پایین می اندازم و حسرت بغل می کنم همین، مگر قبلی ها را گاز گرفتم، نترس!
posted by عروسک سنگ صبور at 12:39 PM 1 comments

اعتراف


 بگذار برایت اعترافی کنم،
نه آنقدر جوانی به سر دارم برای عشقی آتشین،،
نه انقدر خسته برای عاشقی نکردن!
در من جریانی است در حال عبور که پیوسته نو می شود خواستنت و به گمانم این ، تنها همین عشق است و بس!
posted by عروسک سنگ صبور at 12:35 PM 1 comments

وعده داده شده


انگار لحضات این روزهای من، عمر نیست که می گذرد،
لحظه های وعده داده شده به من است که به بهانه اش راضی به دنیا آمدن شدم...

شاید حق با توست، ما باید زودتر همدیگر راملاقات می کردیم!
posted by عروسک سنگ صبور at 12:28 PM 1 comments

تا ابد


آغوش احساسم،
تکه ای از قلبم،
نیمکره سمت چپ مغزم،
رویای مرد دوست داشتنی مهربانم،
خاطرات تکرار نشدنی زندگی ام،
متعلق به تو خواهد ماند...
posted by عروسک سنگ صبور at 12:23 PM 1 comments

Saturday, July 07, 2012

این روزهای من

 در درون همه ما در زمان خوشی و آرامش ، یک یاغی شورشی است که می خواهد تعادل برقرار کند! گویا سالهای جنگ از ما مردمانی ساخته که عادت به آرامش و خوبی نداشته باشیم!
posted by عروسک سنگ صبور at 9:02 AM 1 comments