عروسک سنگ صبور

Sunday, January 29, 2012

خوابم می آدهمه دائم الخمر می شن، من دائم الخواب شدم!!!


posted by عروسک سنگ صبور at 11:00 AM 0 comments

Monday, January 23, 2012

اسیری در اثیریاسیری ام در اثیری امروز
امروز همه سرخی لب هایم را تحسین کردند بی آنکه حتی کسی باشد ، تلاش کند تا ذره ای درونم راه یابد!هیچ کس امروز رنگ روحم را ندید!!!


posted by عروسک سنگ صبور at 4:30 PM 1 comments

Friday, January 20, 2012

سلیقهبا دوستای نزدیک که توی جمعشون همیشه احساس امنیت کردم نشستیم، گپ می زنیم و پنجشنبه شب رو بدر می کنیم! بحث گل انداخته و من باز عین همیشه می گم دلم یه پسر هندسام قد بلند می خواد... یه نگاه به اطرافم می اندازم، همشون هندسام قد بلندن!
می گم دلم از این پسرای درشتی می خواد که تو بغلش گم بشم... باز نگاه می کنم همشون همین جوری ان!
می گم دلم یکی می خواد که نگاش پر از آرامش باشهف صداش آروم و گرم باشه.... همه اطرافیانم همین شکلی ان!!!

پس چرا من تنهام؟!!!
چرا هیچ کدوم از اینا یا حتی اونایی که بیرون از اینجان اون یکی نیستن که من می خوام؟!!!

فکر کنم باید سلیقه ام رو عوض کنم، پسر̦ سوییت̦ هندسام̦ قد بلند̦ مهربون که تو صداو چشاش آرامشه، اونی که منطقی̦ می شه باهاش رفیق بود و حرف زد، از همه چیز می تونه بدتر باشه!!! مگه همین آخری کم گازم گرفت...
باید دنبال پسر̦ قد کوتاه̦ عصبیه̦ تا مهربون که دنبال هیچ آرامشی نیست هیچی هم از منطق و بحث عقلانی سرش نمی شه بگردم این بار!!!


posted by عروسک سنگ صبور at 8:49 PM

اندر وصف الحال بنده در جمعه غروب هاانگار این عصر جمعه ها با خودش یه دوجین غم و غصه رو میاره می پاشه رو دل من!!!
انقدر می کوبه به در و دیوار دلم تا یادم بیاد و احساس کنم که تنهام!!! کاش به همینجا ختم بشه!!!
این حس تنهایی عصر جمعه ها که به این راحتی ها ول کن نیس، از همه بدترش اینه که این حس احتمال شروع یه رابطه احمقانه با رانگ پرسن، یه تلفنی که نباید بزنی ، اس ام اسی که عین گوز یهو در می ره از دست و بعدش به خودت هزارتا بد و بیراه می گی و شروع افکار بی مورد در مورد همه شکست های عشقی از روز ازل تا همین امروز رو برات یهو مهیا می کنه!!!
گاهی وقتا با وجود داشتن 1 میلیون پیشنهاد جذاب باز هم غم باد می گیری و دلت می خواد سرتو کنی زیر پتو تا این جمعه لعنتی نره زیره پوستت!
بعد هی به خودت می گی ، خوب برم کافه که چی بشه! رستوران چه دردی از من دوا می کنه! مهمونی نه!!! فردا باید برم سر کار!!! مشروب... حرفشم نزن همه بغض هام می ریزه بیرون!!!

واقعا با این جمعه عصر های لعنتی چی کار باید کرد؟؟؟

posted by عروسک سنگ صبور at 8:19 PM

Wednesday, January 11, 2012

my weaknessevery one has a weakness,
but i have TWO;
every thing you said & every thing you did!


posted by عروسک سنگ صبور at 1:51 PM

Tuesday, January 10, 2012

فال بنده!!!امروز برایم یه مسیج اومد که اولین کتابی که دم دسته رو بردار، صفحه 45 رو باز کن ، پاراگراف اولش می تونه زندگی عشقی امسالت رو پیش بینی کنه!!! و پیش بینی برای بنده اینگونه بود:
The most successful people I know are the ones who
think hard about what they want and come to terms with
the realities of how their desires can fit with the people
involved. Then they plan how to get there and follow
through with a consistent long term effort and not blame
other people for not having what they want. And they
DON’T expect easy or instant success with any pieces of
the puzzle.It’s no surprise that the women I know who are
happiest in their relationships are the ones who adopt this
long term realistic attitude in their love life.


posted by عروسک سنگ صبور at 1:40 PM 2 comments

Monday, January 09, 2012

ای آخ
دلم یه کافه دنج می خواد
یه جا شبیه کافه نادری
با همون صندلی لهستانی ها
یه غریبه هم بیاد بشینه سر میزم
بشینه ، ساکت ساکت
بعد من هـی حرف بزنم ، بزنم ، بزنم
هی غر بزنم ، غر بزنم ، بزنم
اونم هیچی نگه فقط گوش کنه
تا سبک شم یه کم، شونه هام خسته شده
مگه من چند کیلو ام با این همه بار ...
بعدم بلند شه بره انگار نه انگار ...


posted by عروسک سنگ صبور at 2:55 PM

Saturday, January 07, 2012

رفاقت امن!!! همیشه آدم های پیچیدهˏ دست نیافتی رو دوست داشتم و برام جذاب بودن، ساده می پیچن تو زندگیت، بعد کم کم جا باز می کنن تو روزهات، هیچ وقت نمی شه پیش بینی شون کرد،غیر قابل پیش بینی اند. همیشه،درست وقتی که فکر میکنی دستت توی دستشه، دستتو ول می کنن و یه جایی که لازم نیست می گیرنش چون فکر می کنن باید این کارو کنن! ممکنه اول خوشت بیاد از شخصیت عجیبی که بالا پایین می پره تو ذهنت و هی باید کشفش کنی.اما خیلی زود می فهمی که آدم های پیچیده، آدم های امنی نیستند حتی اگه که مهربون باشن، حتی اگه که گوش های خوبی باشن، حتی اگه که زیاد بفهمن...


posted by عروسک سنگ صبور at 1:42 PM

Friday, January 06, 2012

جمعه روز بدی بود...روزهای تکراری و غموچ
آدم های سیاه و سفید
چشمان آبستن از گریه و بغض
عصرهایی که همه جمعه اند
رویاهایی که فراموش شده اند
عمری که مثل باد می گذرد
و درس هایی که دیر می آموزی !
posted by عروسک سنگ صبور at 5:13 PM